Học Solidworks đi làm: 1.800.000 vnd - Học Catia từ xa: 900.000 vnd
Học Mastercam cho người đi làm: 1.800.000 vnd - Học Solidworks online: 800.000 vnd
Tags Posts tagged with "giáo trình 27 bài học Revit 2013 chuyên ngành MEP"

giáo trình 27 bài học Revit 2013 chuyên ngành MEP

2,560 views

27 bài học Revit 2013 chuyên ngành MEP

1- Hệ thống ống thong khí và ống nước

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=cSFE9sCEi-E&list=PLY-ggSrSwbZrIHb8SPjwQFHZOuEJzeykP#t=0s2- Tạo khung nhìn

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ECtiAHQJKV0&list=PLY-ggSrSwbZrIHb8SPjwQFHZOuEJzeykP#t=0s3- Đặt miệng gió

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ZnCDGk6jDxg&list=PLY-ggSrSwbZrIHb8SPjwQFHZOuEJzeykP#t=0s4- Tạo đường ống logic

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=HVwXJ0wuD9Q&list=PLY-ggSrSwbZrIHb8SPjwQFHZOuEJzeykP#t=0s5- Tạo đường ống vật lý

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&list=PLY-ggSrSwbZrIHb8SPjwQFHZOuEJzeykP&v=vLk_5cyAXrU#t=0s
Tài liệu tự học Revit cơ bản và nâng cao
Khóa học Revit cho người đi làm

 

Tag:

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial