Hướng dẫn | Đào tạo | Đánh giá phần mềm kỹ thuật

Phân tích đánh giá phần mềm kỹ thuật chuyên sâu

bia catia-horz
Home » Posts tagged "giáo trình 27 bài học Revit 2013 chuyên ngành MEP"

27 bài học Revit 2013 chuyên ngành MEP

27 bài học Revit 2013 chuyên ngành MEP

1- Hệ thống ống thong khí và ống nước
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=cSFE9sCEi-E&list=PLY-ggSrSwbZrIHb8SPjwQFHZOuEJzeykP#t=0s

2- Tạo khung nhìn

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ECtiAHQJKV0&list=PLY-ggSrSwbZrIHb8SPjwQFHZOuEJzeykP#t=0s

3- Đặt miệng gió

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ZnCDGk6jDxg&list=PLY-ggSrSwbZrIHb8SPjwQFHZOuEJzeykP#t=0s

4- Tạo đường ống logic

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=HVwXJ0wuD9Q&list=PLY-ggSrSwbZrIHb8SPjwQFHZOuEJzeykP#t=0s

5- Tạo đường ống vật lý

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&list=PLY-ggSrSwbZrIHb8SPjwQFHZOuEJzeykP&v=vLk_5cyAXrU#t=0s

Tag:

 • giáo trình revit mep
 • huong dan hoc revit mep
 • download sách học revit mep 2012
 • thu vien revit mep
 • tai lieu revit mep
 • tai lieu huong dan su dung revit MEP
 • tài liệu học revit mep tiếng việt
 • sách revut mep 2012
 • sách huong dan su dung revit 2014
 • sách hướng dẩn học revit mep 2013
 • phan mem revit mep 2014
 • hướng dẫn sử dụng revit mep
 • dvd huong dan revit mep tieng viet
 • đào tạo revit mep