Tag Archives: giáo trình 27 bài học Revit 2013 chuyên ngành MEP

27 bài học Revit 2013 chuyên ngành MEP

27 bài học Revit 2013 chuyên ngành MEP 1- Hệ thống ống thong khí và ống nước http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=cSFE9sCEi-E&list=PLY-ggSrSwbZrIHb8SPjwQFHZOuEJzeykP#t=0s2- Tạo khung nhìn http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ECtiAHQJKV0&list=PLY-ggSrSwbZrIHb8SPjwQFHZOuEJzeykP#t=0s3- Đặt miệng gió http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ZnCDGk6jDxg&list=PLY-ggSrSwbZrIHb8SPjwQFHZOuEJzeykP#t=0s4- Tạo đường ống logic [adrotate banner=”22″] http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=HVwXJ0wuD9Q&list=PLY-ggSrSwbZrIHb8SPjwQFHZOuEJzeykP#t=0s5- Tạo đường ống vật lý http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&list=PLY-ggSrSwbZrIHb8SPjwQFHZOuEJzeykP&v=vLk_5cyAXrU#t=0s Tài liệu tự học Revit cơ bản và nâng cao Khóa học Revit cho người đi […]