AutoDesk NavisWorks  là phần mềm chuyên dụng để  đánh giá, phân tích nội lực của dự án. Autodesk Navisworks…