Thẻ: giáo trình cơ khí

Sách cơ khí và ebook cơ khí

Ngành cơ khí của Việt Nam hiện phát triển rất chậm, có thể bắt nguồn từ nhiều nguyên nhanh, tuy nhiên vấn đề công nghệ cũng là yếu tố phải kể đến đầu tiên, các …

Những kỹ năng cần cho ngành cơ khí

  Với nhiều người, công việc của ngành cơ khí luôn liên quan đến sắt thép, liên quan đến các công việc gia công bằng tay như tiện, phay, hàn, bào…. Tuy nhiên, hiện nay …