Tag Archives: giáo trình lập trình cnc

Học  giáo trình của Advance Cad để thành thạo lập trình CNC

Ngoài những khóa học chất lượng thì trung tâm Advance Cad còn cung cấp tài liệu tự biên soạn được nghiên cứu và tổng hợp từ nhiều nguồn tài liệu khác nhau. Giáo trình lập trình CNC do trung tâm biên soạn phù hợp cho cả những người mới tìm hiểu về máy CNC và […]

Bảng điếu khiển 1 trên phần mềm sscnc

  Bảng chữ cái và số để nhập vào chương trình       : nút thay thế các câu lệnh củ bằng câu lệnh mới :xóa câu lệhnh, dòng lệnh, hoặc cả chương trình NC  : chèn câu lệnh, dòng lệnh mới  ; nút nhập chương trình NC  : nút điều chỉnh tọa độ […]