Trong quá trình thiết kế các công trình kiến trúc đặc biệt là thiết kế nội thất thì…