Thẻ: giới thiệu After Efffect

Tổng quan After Effect cho người mới học

After Effects không chỉ có Animation! Hiệu ứng (Effect) là điểm mạnh nhất của After Effects. Và nếu bỏ qua điểm mạnh này thì bạn đã bỏ qua những kỹ xảo tuyệt vời nhất để áp …