Tag Archives: hướng dẫn Rhinoceros

Video hướng dẫn chuyển file thiết kế xe camaro từ rhinoceros sang 3ds max

Hướng dẫn này có thể xem như hoàn chỉnh để bạn có thể chuyển 1 file đã thiết kế hoặc có sẵn từ phần mềm rhinoceros sang 3dsmax, mục đích của video này là tiết kiệm thời gian khi ta đã có sẵn file thiết kế hoặc muốn chuyển file sang phần mềm 3ds max […]