Tag "hiều gì về 3+2 Axis trong powermill"

3+2 Axis – Ứng dụng mô hình phôi trong powermill

access_timeTháng Sáu 21, 2014

3+2 Axis – Ứng dụng mô hình phôi Mô hình phôi biểu thị vật liệu chưa được gia công tại mọi điểm trong quy trình

menu
menu