Tag "hiều gì về màu sắc Gibbscam"

Ý nghĩa hệ thống màu sắc trên phần mềm Gibbscam

access_timeTháng Tám 5, 2014

Colors Hệ thống sử dụng màu sắc để hiển thị bằng đồ thị các mục khác nhau được vẽ trên màn hình. Tất cả các

menu
menu