Tag "hóa thực phẩm"

LV_Nghiên cứu ứng dụng chế phẩm vi khuẩn lactic có hoạt tính sinh học và chế phẩm tỏi trong sản xuất thịt lên men ( nem chua – xúc xích lên men)

access_timeTháng Sáu 9, 2012

Sản phẩm thịt lên men được biết đến từ lâu nhờ việc bổ sung muối và đường vào thịt để thu được một loại sản

LV_Nghiên cứu công nghệ sản xuất sản phẩm thịt lợn nấu đông đóng hộp.

access_timeTháng Sáu 9, 2012

Không biết từ thịt lợn có thể chế biến được bao nhiêu món ăn mà các món ăn này đã trở nên thân quen, gần

LV_Nghiên cứu ảnh hưởng của chế phẩm vi sinh vật EM(Effective Micoorgamisms) đến sinh trưởng, phát triển, năng suất và phẩm chất dâu đốn sát v

access_timeTháng Sáu 9, 2012

Trồng dâu là để lấy lá nuôi tằm. Cây dâu là thức ăn duy nhất của tằm BomByx mori L. Lá dâu chứa đựng các

LV_nghiên cứu mối Quan hệ giữa teaflavin và Tearubigin trong chè đen theo phương pháp OTD đến chất lượng chè

access_timeTháng Sáu 9, 2012

Chè là một đồ uống lí tưởng và có nhiều giá trị vè dược liệu. Hỗn hợp Tamin chứa trong chè có khả năng giả

menu
menu