Thẻ: hoạt động của CNC thế nào

Hoạt động của CNC

  CNC đã tạo ra những tiến bộ to lớn, từ khi NC được giới thiệu lần đầu tiên vào giữa thập niên 1950 như là một phương tiện để hướng dẫn các chuyển động …