Đối với những người đi làm hoặc ở xa Trung tâm đào tạo thì việc học SolidWorks online…