Tag Archives: học vẽ Giao diện làm việc trong nhiều trục Mastercam

Giao diện làm việc trong nhiều trục Mastercam

     Giao diện đường chạy dao nhiều trục trong Mastercam bao gồm những phần khá tương tự nhau trong  những phiên bản gần đây. Các bạn sử dụng các mục của hộp  thoại này, lựa chọn các tùy chọn thích hợp, nhập các thông số và tạo ra đường chạy dao mà các bạn […]