Tag Archives: hướng dẫn bài toán tổng quát trong ANSYS 12

Chương 2: TRÌNH TỰ PHÂN TÍCH (2.1)

2.1.     BÀI TOÁN TỔNG QUÁT   Với mỗi bài toán cụ thể đều có phương pháp giải khác nhau tùy vào các điều kiện mà bài toán đưa ra, vì thế mỗi bài toán sẽ có một đặc trưng riêng nhưng trình tự để giải một bài toán trong ANSYS 12 gần như là giống nhau […]