Tag Archives: hướng dẫn cài đặt và sử dụng ANSYS 12 ở đâu

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng ANSYS 12

Cách cài đặt ANSYS 12 Tiến hành chạy file setup.exe, xuất hiện cửa sổ sau: Thực hiện các bước: 1  – Cài đặt các môi trường hỗ trợ cho ANSYS. 2  – Cài đặt ANSYS. 3  – Cài đặt giấy phép sử dụng (license server). Để cài đặt giấy phép sử dụng, chọn như chỉ […]