CorelCAD là phần mềm hữu hiệu dùng để thiết kế và lưu bản vẽ dưới định dạng DWG…