Tag Archives: Hướng dẫn phân rã các chi tiết trong môi trường Assembly

Hướng dẫn phân rã các chi tiết trong môi trường Assembly

Đầu tiên ta cần có một bản lắp ráp các chi tiết như bên dưới. Tại sao ta phải phân rã các chi tiết trong khi lúc đầu chúng ra đã bỏ công lắp ráp chúng theo cấu trúc hoàn chỉnh mà giờ lại phải tách chúng ra, mục đích của việc phân rã các […]