Giao diện đường chạy dao nhiều trục trong Mastercam bao gồm những phần khá tương tự…