Tag Archives: hướng dẫn Revit Structure

Cách tạo bản sàn nghiêng và thêm vào phần đầu thừa cho bản sàn trong Revit Structure 2016

Autodesk Revit Structure 2016 có các công dụng khá nổi trội trong việc thiết lập các mô hình xây dựng cũng như tính toán các lực. Sau dây là hướng dẫn tạo sàn và phần đầu thừa. Bước 1: Tạo bản sàn bằng cách chọn khung đỡ, các tường hoặc bằng cách vẽ các đường […]

Video Hướng dẫn Revit Structure 2010 cơ bản -nâng cao

Đây là Video Hướng dẫn của học viện VTC hướng dẫn từ a-z những lệnh có trong Revit Structure, hướng dẫn cực kỳ dễ hiểu chỉ cần xem và làm theo là được. VcTraining: Autodesk® Revit® Structure 2010  Tutorials | VTC 693MB Autodesk® Revit® Structure 2010 software integrates a multimaterial physical model with an independently editable analytical […]