Tag "in sách giá rẻ"

ỨNG DỤNG ANSYS TỐI ƯU KlỂU DÁNG VÀ HÌNH DẠNG

access_timeTháng Chín 9, 2013

ỨNG DỤNG ANSYS TỐI ƯU KlỂU DÁNG VÀ HÌNH DẠNG Tối ưu kiểu dáng chi tiết dầm Quy trình tối ưu hình học bao gồm

Thiết kế tối ưu cơ khí với ANSYS

access_timeTháng Chín 9, 2013

ANSYS Phần mềm ANSYS có nhiều ưu điểm như: – Khả năng đồ họa mạnh mẽ, giúp cho việc mô hình hóa cấu trúc nhanh,

Thiết kế tối ưu cơ khí với MSC/NASTRAN

access_timeTháng Chín 9, 2013

THIẾT KẾ TỐI ƯU VỚI MSC/NASTRAN Vào đầu những năm 1960, phần lớn các đoạn mã về phân tích phần tử hữu hạn đã được

Giải thuật cho phương pháp ESO

access_timeTháng Chín 9, 2013

Giải thuật Dưới đây trình bày giải thuật cho từng phương pháp. Hình 1 Giải thuật phương pháp mật độ   Hình 2 Giải thuật

Mô phỏng số sản phẩm cơ khí

access_timeTháng Chín 9, 2013

 MÔ PHỎNG SỐ TỐI ƯU KlỂU DÁNG KẾT CẤU Lĩnh vực tối ưu hóa kiểu dáng kết cấu bắt đầu từ 1988 theo nghiên cứu

Tối ưu kiểu dáng sản phẩm cơ khí

access_timeTháng Chín 9, 2013

TỐI ƯU KIỂU DÁNG Mục đích của tối ưu hóa về dáng là tìm cách phân bố vật liệu tốt nhất cho cấu trúc để

Tối ưu hình dáng sản phẩm cơ khí

access_timeTháng Chín 9, 2013

TỐI ƯU HÌNH DÁNG Trong suốt quá trình tối ưu cần phải xác định giá trị các biến thiết kế để hình dáng tối ưu

Tối ưu kích thước sản phẩm cơ khí

access_timeTháng Chín 9, 2013

TỐI ƯU KÍCH THƯỚC Tối ưu kích thước là giải pháp đơn giản nhất trong loại tối ưu cấu trúc ba chiều trong thiết kế

Thiết kế tối ưu cơ cấu sản phẩm cơ khí

access_timeTháng Chín 9, 2013

THIẾT KẾ TỐI ƯU KẾT CẤU Muốn tồn tại trên thị trường, sản phẩm phải hội đủ ba yếu tố: chất lượng cao nhất, chi

QUÁ TRÌNH THIẾT KẾ VỚI HỆ THỐNG CAD/CAE

access_timeTháng Chín 9, 2013

 QUÁ TRÌNH THIẾT KẾ VỚI HỆ THỐNG CAD/CAE Quá trình thiết kế bắt đầu bằng việc tìm hiểu nhu cầu thị trường và kết thúc

1 2 3 20
menu
menu