Hãng Autodesk luôn cho ra những phiên bản phần mềm inventor mới đề áp ứng nhu cầu của ngời sử dụng…