Tag Archives: inventor simulation

Tên và ý nghĩa kí hiệu khớp truyền động trên Autodesk Inventor

1.                 Hệ tọa độ khớp nối Mỗi một khớp nối đều có một hệ tọa độ xác định khớp nối đó. Chúng nhìn có vẻ khác hệ tọa độ cơ bản của Autodesk Inventor. Vị trí các trục tọa độ được quy ước như Hình . Trong Autodesk Inventor Professional có nhiều loại khớp khác […]