Tag Archives: Jdpaint là gì

Giới thiệu lệnh Sweep và ứng dụng trong Jdpaint

. Quét theo một đường dẫn Vẽ một hình tròn Vẽ một đường thẳng tại góc phần tư của đường tròn tạo với đường nối tâm 1 góc bất kì, để khi xoay 3D qua đường nối tâm ta có đường nằm trên không gian 3D. Chọn lệnh sweep one rail Chọn tiết diện là […]

Các tùy chọn lệnh loft trong Jdpaint và ứng dụng.

Dùng để tạo nhanh các mặt thông qua tiết diện, có thể chọn không giới hạn số đường. Lệnh loft khác với lệnh rule là các biên dạng sẽ có mối liên hệ với nhau để đảm bảo mặt đồng nhất và không bị gãy mặt. Tùy chọn lệnh Rule.   Tùy chọn cho lệnh […]

Cách tạo bề mặt theo biên dạng 2D trong Jdpaint

Tạo mặt thông qua biên dạng cho trước.   Vẽ các đường biên kín, sau đó chọn lệnh, rồi nhấp chọn đường biên dạng, mặt phủ sẽ được tạo trong các đường biên.

Cách tạo vùng biên dạng kín, lệnh Weld region với Jdpaint.

Tạo phần biên dạng kín thông qua lấy các đường biên. Không tick chọn delete orginal ent Sao khi tạo được đường biên thì các đường gốc vẫn còn, bạn rê chuột và kéo để thấy nó chồng lên nhau. 3.16 Region offset Region offset: Dùng để offset tất cả các biên dạng Offset cho […]

Hướng dẫn cách lấy đường tim, tùy chọn skeleton trong Jdpaint

Dùng để lấy đường tim cho các đường kín, đây là lệnh ngược lại với lệnh expand.    

Hướng dẫn sử dụng lệnh Offset trong Jdpaint

Dùng để offset các đường đã có thành một hoặc nhiều đường mới theo khoảng cách không đổi. Với lệnh này cũng có thêm các tùy chọn con là Delete Orginal: Xóa đường ban đầu đi Sharp: Offset giữ nguyên hình dạng của đường ban đầu Round: offset và bo các đường ( bán kính […]

Lệnh Join, tùy chọn nối các đối tượng trong Jdpaint

Có nhiều tùy chọn nối được dùng. Với autojoin, khi bạn vẽ nhiều đường nhưng khe hở của chúng rất nhỏ thì dùng tùy chọn này để nối chúng lại. Default Tùy chọn nối đường mặc định. Phần mềm sẽ tự động tính toán để nối các đường theo các tùy chọn sao cho đảm […]

Hướng dẫn sử dụng lệnh trim và các tùy chọn trong Jdpaint

Tiếp theo là hướng dẫn về lệnh trim Vẽ thêm một đường bên trên. Ta có thể trim dùng một hoặc nhiều đường biên. Trình tự làm việc: Chọn đường biên cắt, bạn  có thể chọn một hoặc nhiều đường, kết thúc chọn đường biên bằng cách nhấp chuột giữa. Sau đó chọn đường cần […]