Tag Archives: keygen phần mềm mô phỏng moldflow 2012

Autodesk Moldflow 2012: Phần mềm mô phỏng, tối ưu hóa sản phẩm nhựa

Autodesk ® Moldflow ® phần mềm mô phỏng ép nhựa, một phần mềm của hãng Autodesk cung cấp các công cụ giúp các nhà sản xuất tối ưu  hóa việc thiết kế các bộ phận nhựa trong khuôn ép nhựa , và dòng chảy nhựa trong quá trình đúc ép nhựa. Nhiều công ty trên thế giới sử […]