Thẻ: khả năng của dữ liệu scan

Đám mây điểm với vector pháp tuyến

Vector pháp tuyến là vector vuông góc với một mặt phẳng, trong trường hợp các mặt cong thì vector này sẽ vuông góc với đường thẳng tiếp tuyến tại điểm tiếp xúc. Nếu đám mây …