Sau khi tạo được ổ đĩa ảo => Install Matlab R2012a : Có 2 cách để bạn có thể lựa…