Có khá nhiều phương pháp để chuyển một hoa văn từ ảnh thành model trong 3DSMAX hay 1…