Tag Archives: khóa học Autodesk Navisworks

Autodesk Navisworks| DVD hướng dẫn hoàn chỉnh Autodesk Navisworks

AutoDesk NavisWorks  là phần mềm chuyên dụng để  đánh giá, phân tích nội lực của dự án. Autodesk Navisworks giúp các kiến trúc sư, và các chuyên gia xây dựng xem xét, đánh giá một cách tổng thể các mô hình và dữ liệu với các bên liên quan để kiểm soát tốt hơn kết quả dự án. Trong phần hướng dẫn này chúng tôi cung cấp cho bạn […]