Cho đến nay Solidworks đã ra mắt phiên bản 2017 nhưng trung tâm Advance Cad lại nhận được…