Tag Archives: khoan

Dụng cụ cắt (p.3)

Hình dạng dụng cụ cắt Hình dạng dụng cụ cắt là rất quan trọng để cắt gọt kim loại. Mỗi khi máy phải dửng lại để điều chỉnh hoặc thay dụng cụ cắt bị mòn, năng suất lao động bị giảm. Tuổi bền dụng cụ cắt nói chung được định nghĩa là: 1.       Số phút […]

Cấu trúc của máy CNC

Cấu tạo máy công cụ CNC về cơ bản giống máy công cụ truyền thống. Sự khác nhau ở chỗ các thiết bị liên quan tới quá trình gia công được điều khiển bời máy tính (hình 1.1, hình 1.2). Hê thống CNC gồm 6 phần: • Chương trình gia công (part program). • Thiết […]

Lịch sử phát triển của máy CNC

Ý tưỏng về điều khiển máy bằng các lệnh nhớ ở các máy CNC đã xuất hiện từ thế kỷ XIV, nó được phát triển và hoàn thiện dần cho đến ngày nay, với một số mốc lịch sử như sau: – Năm 1808 Toseph và M Jacquard đã dùng bìa tôn đục lỗ để […]

Bù trừ và cài đặt thông số dao cho tiện CNC

BÙ TRỪ VÀ CÀI ĐẶT THÔNG số DAO Offset dao : là bù trừ sai lệch về khoảng cách cắt giữa điểm cắt thực tế so với điểm cắt lý thuyết. Offset dao thường phải thực hiện trẽn 2 phương X, z.   B : điểm chuẩn của dao L : khoảng cách từ B […]

Các phương pháp lập trình khi tiện CNC

Phương pháp lập trình Lập trình theo đường kính : tọa độ theo phương X là giá trị của đường kính. Thường mặc định trẽn các bộ điểu khiển tiện CNC Lập trình theo bán kính : tọa độ theo phương X là giá trị của bán kính.  Tọa độ và đơn vị có 2 […]

Các thông số khi lập trình tiện CNC

CÔNG NGHỆ TIỆN NC trẽn máy tiện cơ bản cố 7 nguyễn công như sau : tiện mặt đẩu, tiện trụ , tiện rãnh, khoan, tiện lỗ, cắt đứt, tiện ren –  Dao tiện chương trình được viết cho dao chuẩn (dao lý thuyết) và sau đố được hiệu chỉnh lại theo kích thước dao […]

Lập trình với chương trình con

Cú pháp G22 A… H… Chức năng Gọi chương trình con Diễn giải Axxxx : số thứ tự câu lệnh bắt đẩu ct con Ex : A6120 H : SỐ lẩn lặp lại ct con Ex : H2 LƯU ý : –  Khi mở chương trình: mở chương trình chính trước , chương trình con […]

Các chu trình thường dùng khi gia công

Cú pháp G72 [DU [X…] [Y…] [Z…] [D…] [F…] G73 [Q…] [X…] [Y…] [Z…] [D…] [F…] Chức năng Phay hốc chữ nhật Diễn giải X,Y,Z : tọa độ điểm B (đáy hốc, đôi diện điểm A) D : trị số dịch dao ngang Q : trị số dịch dao đứng của trục mang dao   […]

Các lệnh chính trong chương trình gia công

1 Số thứ tự câu lệnh Chương trình chính: NI- N4999       Chương trình con : N5000 – N9999 2 TẬP LÊNH CÔNG NGHÊ   M2 Kết thúc chương trình   M3 Trục chính quay theo chiều kim đổng hổ   M4 Trục chính quay ngược chiều kim đổng hồ   M5 Dừng […]

Các thông số cơ bản cần được xác đinh trước khi thực hiện công nghệ gia công

Thông số cơ bản Mô tả 1 Tốc độ trục chính (spindle speed) Xác lập tốc đo trục chính bằng một số nguyên,vg/phEX: S4500 2 Tốc độ chạy dao (feed rate) Tốc độ di chuyển dao khi gia công 3 Tốc độ ăn dao đứng (plunge feed rate) Tốc độ chạy dao theo phương z […]