Mở thư mục crack để tiến hành cài đặt cho phần mềm. Điên mã số key cho trong…