Tag Archives: không crack được AUTODESK INVENTOR 2014

Cách cài đặt phần mềm Autodesk Inventor 2014 bằng hình ảnh chi tiết

Cấu hình tối thiểu để có thể chạy phần mềm Autodesk Inventor 2014 For Inventor 2014 Windows users For general part and assembly design (typically fewer than 1,000 parts) Windows® 7 (32-bit minimum, 64-bit recommended), Windows® 8 64-bit, or Windows XP® Professional 32-bit[1] operating system Intel® Pentium® 4, AMD Athlon™ 64 with SSE2 technology, 3 GHz […]