Tag Archives: làm cách nào để gia công hypermill

DVD cài đặt Hypermill 2010 (Cad/Cam) | 1,56 Gb

OpenMind HyperMILL 10 SP4 (Cad/Cam) | 1,56 Gb HyperMill là phần mềm CAM được viết và phát triển bở hãng Open Mind. Ngày nay HyperMill được sử dụng khá rộng rãi tại các nước trên thế giới. Là một phần mềm lập trình gia công hiệu quả, độ tin cậy cao và giảm tối thiểu […]