Tag Archives: làm phim

Giới thiệu phần mềm Adobe After Effects CS6

Việc phát hành của After Effects CS6 là bằng chứng rằng Adobe thực sự lắng nghe yêu cầu của khách hàng và ở nhu cầu của các nhà làm phim, biên tập viên ngày nay, và chuyển động đồ họa nghệ sĩ. Ngoài danh sách ấn tượng các tính năng mới được phát hành, còn có các cải tiến […]