Tag "lập trình phay"

Xuất chương trình gia công phay solidcam 2013

access_timeTháng Năm 15, 2015

Tùy chọn này dùng để tạo tất cả các file GCode cho CAM-Part hiện hành của bạn. ·         GCode All Lệnh này được thực hiện

Mô phỏng gia công phay solidcam 2013

access_timeTháng Năm 15, 2015

Phần mô phỏng trong SolidCAM cho phép các bạn kiểm tra và xem các đường chạy dao sau khi các bạn đã thiết lập và

Gia công ren nhiều đầu mối phay solidcam 2013

access_timeTháng Năm 15, 2015

Multi-passes Rough and Finish Mục này cho phép các bạn có thể thiết lập được các thông số của ren thô và ren tinh. ·        

Nguyên công phay ren Thread Milling phay solidcam 2013

access_timeTháng Năm 15, 2015

Nguyên công Thread Milling cho phép các bạn dùng để tạo nên các đường chạy dao xoắn ốc cho việc gia công ren trong và ren ngoài.

Một số thiết lập nâng cao khi khoan phay solidcam 2013

access_timeTháng Năm 15, 2015

Advanced Tùy chọn cho phép các bạn dùng để sắp xếp các vị trí khoan bằng việc nhân bản chúng theo đường thẳng hay một

Nguyên công khoan Drilling phay solidcam 2013

access_timeTháng Năm 15, 2015

Nguyên công này cho phép các bạn sử dụng nguyên công khoan để tạo nên lỗ cần gia công. SolidCAM hỗ trợ cho các bạn

Gia công tinh thành hốc phay solidcam 2013

access_timeTháng Năm 15, 2015

Phần này gồm hai tùy chọn để tùy chỉnh cách hớt bỏ vật liệu trong lần cắt cuối cùng. On offset: đường chạy dao cuối cùng

Gia công hốc hở phay solidcam 2013

access_timeTháng Năm 15, 2015

Complete Z-level Tùy chọn này cho phép các bạn có thể xác định bậc của các khoảng cách Z khi gia công nhiều hốc cùng

Thiết lập tham số phay hốc phay solidcam 2013

access_timeTháng Năm 15, 2015

vPhần Levels. Phần này cho phép các bạn xác định khoảng cách Z mà tại đó dao bắt đầu di chuyển và nguyên công sẽ

Nguyên công phay hốc Pocket phay solidcam 2013

access_timeTháng Năm 15, 2015

Trong nguyên công phay hốc, các bạn phải loại bỏ vật liệu từ bên trong một biên dạng kín.. SolidCAM cung cấp hai kiểu hốc

1 2 3 4
menu
menu