Thẻ: lập trình

Khóa học lập trình tiện với ProE

Sử dụng phần mềm Pro/E để lập trình tạo đường chạy dao để gia công sản phẩm chi tiết máy, khuôn mẫu… Thiết lập chế độ công nghệ,xuất chương trình gia công cho máy CNC.. …

Khóa học phay CNC với Proe

Sử dụng phần mềm Pro/E để lập trình tạo đường chạy dao để gia công sản phẩm chi tiết máy, khuôn mẫu… Thiết lập chế độ công nghệ,xuất chương trình gia công cho máy CNC.. …

Cấu trúc của máy CNC

Cấu tạo máy công cụ CNC về cơ bản giống máy công cụ truyền thống. Sự khác nhau ở chỗ các thiết bị liên quan tới quá trình gia công được điều khiển bời máy …
Lịch sử phát triển của máy CNC

Lịch sử phát triển của máy CNC

Ý tưỏng về điều khiển máy bằng các lệnh nhớ ở các máy CNC đã xuất hiện từ thế kỷ XIV, nó được phát triển và hoàn thiện dần cho đến ngày nay, với một …
Các phương pháp lập trình khi tiện CNC

Các phương pháp lập trình khi tiện CNC

Phương pháp lập trình Lập trình theo đường kính : tọa độ theo phương X là giá trị của đường kính. Thường mặc định trẽn các bộ điểu khiển tiện CNC Lập trình theo bán …
Các thông số khi lập trình tiện CNC

Các thông số khi lập trình tiện CNC

CÔNG NGHỆ TIỆN NC trẽn máy tiện cơ bản cố 7 nguyễn công như sau : tiện mặt đẩu, tiện trụ , tiện rãnh, khoan, tiện lỗ, cắt đứt, tiện ren –  Dao tiện chương …
Lập trình với chương trình con

Lập trình với chương trình con

Cú pháp G22 A… H… Chức năng Gọi chương trình con Diễn giải Axxxx : số thứ tự câu lệnh bắt đẩu ct con Ex : A6120 H : SỐ lẩn lặp lại ct con …