Trong phần mềm JDpaint thì việc sử dụng các lệnh tắt với đầu đục vô cùng quan trọng,…