Tag Archives: link down Mục Cut Pattern trong nhiều trục Mastercam

Các cách ăn dao khi gia công nhiều trục Mastercam

     Những mục đã được nói dến ở bài trước là những mục quan trọng  trong việc tạp lập đường chạy dao nhiều trục. Mục Cut Pattern là nơi để các bạn chọn hình dạng gia công, thiết lậ thông số bù dao, và các thiếp lập khác cũng không kém quan trọng. Hình […]