Tag Archives: link down tài liệu kỹ thuật chép hình mẫu CNC

Tạo mẫu nhanh bằng kỹ thuật chép hình mẫu bằng máy CNC

Tạo mẫu nhanh bằng kỹ thuật chép hình mẫu bằng máy CNC   1. Mở đầu Từ những năm 90 của thế kỷ trước, kỹ thuật ngược (Reverse Engineering) đã được nghiên cứu áp dụng trong lĩnh vực phát triển nhanh sản phẩm, đặc biệt là trong lĩnh vực thiết kế các mô hình 3D từ […]