Thẻ: link down tài liệu SolidWorks

Giáo trình Solidworks

Giáo trình Solidworks Bên dưới là linkdown giáo trình Solidworks 2014, phiên bản mới nhất để người học dễ sử dụng, chứ không như các tài liệu đang có hiện nay khá là cũ và …

Giới thiệu sơ lược về SolidWorks

SolidWorks Đây là phần mềm máy tính hỗ trợ thiết kế cơ khí của công ty Solidworks từ năm 1993 và thuộc Dassault System từ năm 1997. Phiên bản mới nhất SolidWorks 2010. Đây là …