Tag Archives: link down thiết kế giày dép

Thiết kế giày dép Delcam CRISPIN ShoeMaker

ShoeMaker  cung cấp các công cụ trực quan giúp số hóa các thiết kế thực , đồng thời giảm thiểu thời gian thiết kế, chi phí tạo mẫu, và đưa sản phẩm ra thị trường một cách nhanh chóng hơn.  Mô hình số này chứa tất cả các dữ liệu bạn cần để gia công […]