Tiến hành cài đặt như hướng dẫn.     Nhấp chọn như mũi tên, Ihave a license key.…