Tag Archives: mẫu 3d Đánh giá kết quả mô phỏng trong dập tấm autoform

Đánh giá kết quả mô phỏng trong dập tấm autoform

  Thời điểm đầu của quá trình dập vuốt Thời điểm cuối của quá trình dập vuốt sản phẩm bị rách ở các góc    Xem thanh hiển thị kết quả phía bên dưới màn hình để đánh giá sản phẩm theo màu sắc của từng vùng trên sản phẩm sau khi mô phỏng Ta […]