Tag Archives: mô phỏng động học

Tạo vùng xác định di chuyển Creo Parametric 2.0

Motion envelopes là mô hình vát cạnh được tạo ra từ dịch chuyển đầy đủ của 1 cơ chế.  Tạo Motion Envelope: • Chất lượng • Các thành phần được chọn • Special Handlings • Output Format Motion Envelope từ Frame File: • Xuất Frame (.fra) File • Lưu bản sao Hình 1 – Mechanism […]

Tạo các khớp nối đai Creo Parametric 2.0

Tạo dây đai kết nối các ròng rọc để tạo và phân tích chuyển động. Kết nối các ròng rọc cho phép quay – Planar belt path – Belt length – Belt flexibility Tạo mô hình dây đai – từ đường cơ dây đai Hình 1 – Mô hình gốc Hình 2 – Dây đai […]

Tạo khớp nối bánh răng động Creo Parametric 2.0

Tạo nhiều loại khớp nối truyền động chung Các loại – Spur – Bevel – Rack and Pinion – Worm CDacs thuộc tính truyền động – Pitch Diameter – Pressure Angle – Helix Angle – Bevel Angle – Screw Angle Hình 1 – Cặp bánh răng trụ nghiêng Hình 2 – Cặp bánh răng côn […]

Tạo các khớp nối truyền động Creo Parametric 2.0

 Bắt được các kết nối xoay hoặc tuyến tính  bằng cách Sử dụng khớp nối truyền động chung. Các tùy chọn định nghĩa truyền động chung: – Các đường kính tròn Pitch – Nhập tỉ số truyền động Ràng buộcdịch chuyển: – Rotational/Rotational – Rotational/Linear – Linear/Rotational – Linear/Linear Hình 1 –  Ví dụ cơ […]

Liên kết tiếp xúc 3D Contact Creo Parametric 2.0

3D Contact mô phỏng liên kết giữa các phần thân trong dịch chuyển 3D. 3D Contact: Dựa vào các thuộc tính vật liệu thực tế Sử dụng ma sát trượt và tĩnh. Hình 1 – 3D Contact 3D Contact Sử dụng 3D Contact, bạn có thể mô phỏng liên kết giữa các phần than theo […]

Tạo cơ cấu CAM Creo Parametric 2.0

Sử dụng khớp nối Cam-Follower để tạo cam và các dịch chuyển theo sau trong 1 mặt phẳng 2D. Khớp nối Cam-Follower: Hộp thoại Cam-Follower Connection Definition Định nghĩa Cam1 và Cam2 Cam-Follower Properties Hình 1 – Khớp nối Cam-Follower Sử dụng Khớp nối Cam-Follower Không giống như các khớp nối khác trong Creo Parametric, […]

Sử dụng các khớp nối Creo Parametric 2.0

Sử dụng khớp nối chung để tạo số độ khe hở trong mô hình. Các khớp nối chung: 1 hoặc 2 ràng buộc. Thay đổi bộ trục tịnh tuyến và quay. Số và loại bộ trục dựa vào số và loại ràng buộc.   Hình 1 – 1 khớp nối chung   Sử dụng khớp […]

Sử dụng Khớp nối Bearing Creo Parametric 2.0

Sử dụng Bộ kết nôi Bearring để lắp ráp 1 thành phần với 4 bậc tự do.  Bộ kết nôi Bearrings: Point Alignment – Point on Line Constraint Translation Axis – Motion Axis Hình 1 – A Bearing Connection Sử dụng Bộ kết nôi Bearrings kết nôi Bearring là sự kết hợp của khớp nối […]

Sử dụng liên kết hàn Creo Parametric 2.0

Sử dụng khớp nối Weld để hạn chế một cách cứng nhắc 1 cụm chi tiết phụ, nhưng duy trì độ mở của khe hở trong cụm chi tiết phụ. Hàn: Coordinate System to Coordinate System hoàn toàn hạn chế duy trì dịch chuyển Hình 1 – Weld Connections   Sử dụng khớp nối mối […]

Sử dụng Khớp cầu Creo Parametric 2.0

Sử dụng Khớp nối Ball để lắp ráp 1 thành phần với 3 độ quay của khe hở. Khớp nối Balls: Point Coincident – Constraint No Motion Axis Hình 1 – A Ball Connection Sử dụng Khớp nối Balls Khớp nối Ball kết nối 1 thành phần tại 1 điểm để nó có thể quay […]