Tag Archives: mô phỏng tiện

Xuất chương trình gia công Gcode khi tiện solidcam 2013

Lệnh này cho phép ta xuất chương trình gia công ừ những nguyên công mà ta đã thiết lập trong phần mềm. File GCode này có thể chuyển sang hệ thống máy CNC để có thể gia công thực tế. Định dạng của file GCode này dựa trên hệ thống điều khiển mà ta đã […]

Thanh công cụ Simulation của solidcam 2013

Tương tự, SolidCAM cũng cho phép ta sử dụng thanh công cụ để điều khiển quá trình mô phỏng gia công trong chế độ này. v      Chế độ Rest Material simulation Chế độ mô phỏng này cho phép ta hiển thị chi tiết 3D  với lượng vật liệu còn sót lại trước và sau mỗi […]

Hiển thị vật liệu khi mô phỏng gia công tiện solidcam 2013

Show Material Tùy chọn này dùng để hiển thị lượng vật liệu bao quanh chi tiết sau mỗi nguyên công tiện. Check Tùy chọn này dùng để kiểm tra các lỗi xảy ra trong quá trình mô phỏng gia công: va chạm giữa dao cụ với chi tiết gia công, các đường chạy không,..và..và..;. Show […]

Các chề độ mô phỏng solidcam 2013

SolidCAM cung cấp cho ta các chế độ mô phỏng gia công như sau:   v      Chế độ Turning simulation Chế độ này hiển thị quá trình mo phòng gồm các đường chạy dao được hiển thị ở mặt cắt của chi tiết. Thanh công cụ Simulation Thanh công cụ cho phép ta có thể […]

Mô phỏng gia công solidcam 2013

SolidCAM simulation cho phép ta kiểm tra và mô phỏng quá trình gia công của chi tiết mà ta đang thực hiện. Ta có thể mô phỏng một hay nhiều nguyên công cùng một lúc Quá trình mô phỏng sẽ giúp bạn  kiểm tra các lỗi xảy ra (nếu có) trong quá trình gia công […]

Các loại chu trình tiện cắt đứt

Phần này cho phép bạn có thể lựa chọn một trong các lựa chọn sau: Long Với tùy chọn này, các đường chạy dao sẽ được thực hiện theo chiều dài chi tiết gia công. Face Với tùy chọn này, các đường chạy dao sẽ được thực hiện theo biên dạng mặt đầu của chi […]

Lập trình tiện cắt đứt solidcam 2013

Đây là nguyên công cho phép ta có thể cắt đứt chi tiết gia công ra khỏi phôi, nguyên công này thường được sử dụng sau khi đã gia công thanh sản phẩm. Thông thường nguyên công này cũng sử dụng dao cắt rãnh để gia công hay những loại dao cụ tương tự. Mục […]

Gia công tiện tinh

Gia công tinh là lớp cắt được thực hiện vào cuối nguyên công, nhằm đạt được các yêu cầu kỹ thuật của chi tiết. Now Nếu ta chọn vào tùt chọn này, nguyên công sẽ không thực hiện quá trình gia công tinh. Turn-Groove method Ở tùy chọn này, lớp gia công bán tinh sẽ […]

Gia công tiện bán tinh

Lớp gia công bán tinh là một lớp cắt được thực hiện trước khi gia công tinh nhằm loại bỏ các bậc, gồ ghề quá nhiều để hỗ trợ cho quá trình gia công tinh. Now Ở tùy chọn này, sẽ không có chu trình gia công bán tinh cho nguyên công mà ta đang […]

Các kiểu offset khi tiện

Phần này cho phép ta có thể chừa lại một lượng dư gia công, mục đích của việc để lại lượng dư này là để chúng ta có thể thực hiện những nguyên công tiếp theo sau khi nguyên công tiện rãnh thô đã hoàn thành. Distance Tùy chọn này cho phép ta có thể […]