Tag Archives: nganh co khi

Hiểu rõ về khái niệm cơ khí là gì?

Về mặt kỹ thuật, kỹ thuật cơ khí là việc áp dụng các nguyên tắc và kỹ thuật giải quyết vấn đề về kỹ thuật từ thiết kế đến sản xuất đến thị trường cho bất kỳ đối tượng. Kỹ sư cơ khí phân tích công việc của họ bằng cách sử dụng các nguyên […]

Tài liệu cơ khí chế tạo máy

Nước ta đang nỗ lực thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa để hội nhập với nền kinh tế thế giới. Do đó, nhu cầu về máy móc, thiết bị rất lớn khiến cơ hội làm việc trong ngành cơ khí càng trở nên rộng mở hơn. Khi tích lũy được […]