Tag Archives: Nghĩa của Jdpaint

Giới thiệu lệnh Sweep và ứng dụng trong Jdpaint

. Quét theo một đường dẫn Vẽ một hình tròn Vẽ một đường thẳng tại góc phần tư của đường tròn tạo với đường nối tâm 1 góc bất kì, để khi xoay 3D qua đường nối tâm ta có đường nằm trên không gian 3D. Chọn lệnh sweep one rail Chọn tiết diện là […]

Cách sử dụng lệnh Revolve trong phần mềm Jdpaint

Lệnh này dùng để tạo các đối tượng tròn xoay Trình tự thực hiện Chọn tiết diện Chọn trục xoay thông qua hai điểm hoặc đường Chọn hướng xoay, theo quy tác vặn đai ốc. Các thông số cần quan tâm gồm: Góc bắt đầu Góc kết thúc Các giá trị góc xoay này tùy […]

Hiệu chỉnh tương quan vị trí các đối tượng trong một nhóm với Distribution trong Jdpaint

Hiệu chỉnh tương quan vị trí của các đối tượng trong một nhóm.                                                                  

Cách tạo vùng biên dạng kín, lệnh Weld region với Jdpaint.

Tạo phần biên dạng kín thông qua lấy các đường biên. Không tick chọn delete orginal ent Sao khi tạo được đường biên thì các đường gốc vẫn còn, bạn rê chuột và kéo để thấy nó chồng lên nhau. 3.16 Region offset Region offset: Dùng để offset tất cả các biên dạng Offset cho […]

Hướng dẫn cách lấy đường tim, tùy chọn skeleton trong Jdpaint

Dùng để lấy đường tim cho các đường kín, đây là lệnh ngược lại với lệnh expand.    

Hướng dẫn sử dụng lệnh Offset trong Jdpaint

Dùng để offset các đường đã có thành một hoặc nhiều đường mới theo khoảng cách không đổi. Với lệnh này cũng có thêm các tùy chọn con là Delete Orginal: Xóa đường ban đầu đi Sharp: Offset giữ nguyên hình dạng của đường ban đầu Round: offset và bo các đường ( bán kính […]

Lệnh Join, tùy chọn nối các đối tượng trong Jdpaint

Có nhiều tùy chọn nối được dùng. Với autojoin, khi bạn vẽ nhiều đường nhưng khe hở của chúng rất nhỏ thì dùng tùy chọn này để nối chúng lại. Default Tùy chọn nối đường mặc định. Phần mềm sẽ tự động tính toán để nối các đường theo các tùy chọn sao cho đảm […]

Cách chia đối tượng trong Jdpaint, lệnh Divide

Có hai tùy chọn chính là point divide và Curve divide Lệnh này dùng để chia đường theo các điểm mà bạn chọn hoặc theo đường cắt. Sau khi chọn với tùy chọn Point divide bạn sẽ thấy nó thành các đường riêng rẻ. Chọn tùy chọn Curve trim Vẽ 3 đường sọc và 1 […]