Tag Archives: nhà sách Chương trình Macro trong CNC

Chương trình Macro trong CNC

Chương trình Macro Khái niệm về chương trình Macro. Macro thực chất là chương trình được lưu giữ trong các bô nhớ độc lập. Người ta coi các Macro như các chương trình con được lưu trữ trong các ngăn kéo của một hộp lớn (hình 1). Thực chất chương trình con đã được trình bày […]