Tag Archives: Nhật

Chương trình học bổng sau đại học tại trường Đại học Tokyo – Nhật Bản

Chương trình Học bổng Sau Đại học của chính phủ Nhật (MEXT) dành cho sinh viên quốc tế trong các chuyên ngành Kỹ thuật Cơ khí, Điện và Vật liệu (MEM). Chương trình này dành cho những ứng viên không phải công dân Nhật Bản một cơ hội để lấy bằng cấp Tiến sĩ kỹ thuật (chương trình 3 năm) hoặc Thạc sĩ […]