Sản phẩm thịt lên men được biết đến từ lâu nhờ việc bổ sung muối và đường vào…